STUPIO NA SNAGU PRAVILNIK ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA u apartmanu, kući za odmor i sobi za iznajmljivanje

Ministar trgovine i turizma, uz saglasnost ministra zdravlja i socijalne zaštite i ministra za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju je dana 02.07.2018. godine donio Pravilnik o uslovima za pružanje ugostiteljskih usluga u apartmanu, kući za odmor i sobi za iznajmljivanje.

Ovim pravilnikom se končano u kraj staje nelegalnom pružanju usluga u oblasti turizma i ugostiteljstva jer je zakonodavac detaljno propisao pravila koja se odnose na objekte u kojim se te usluge pružaju.

Pravilnikom su predviđeni opšti i posebni uslovi za pružanje usluga a sve ima za cilj da apartmani, kuće za odmor i sobe za iznajmljivanje budu uređeni i opremljeni tako da omoguće nesmetano i sigurno kretanje i boravak gosta tj. pružalaca usluga, te odgovarajuće čuvanje robe, hrane i pića.

Pored ostalog pravilnikom je propisan: izgled apartmana, osvijetljenost, način grijanja i temperatura, izgled zidova i visina, površina kupatila, izgled trpezarije, dimenzije kreveta kod soba za iznajmljivanje itd.

Imajući u vidu ogroman potencijal turizma u Republici Srpskoj kao i rast prihoda iz te privredne grane, ovakav pravilnik će svakako doprinijeti kvalitetu pružanja usluga u ovoj oblasti a time i turističkom rejtingu naše zemlje.

Za više informacija možete kontaktirati Željka Vlačića, e-mail: zeljko@afsajic.com

About the author