Novi Zakon o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine i Zakon o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici Predstavničkog doma održanoj dana 06.07.2023. godine i na sjednici Doma naroda održanoj dana 31.07.2023. godine, usvojio je Zakon o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine, kao i Zakon o  energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Oba zakona objavljena su u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine broj 60/23 dana 09.08.2023. godine.

Razlozi za donošenje predmetnih zakona proizašli su iz potrebe bolje uređenosti energetskog sektora, uvođenja evropskih standarda, odnosno usklađivanja propisa sa legislativom Evropske unije, veće sigurnosti snabdijevanja i najvažnije, bolje zaštite krajnjih kupaca. Budući da je Bosna i Hercegovina članica Energetske zajednice, kao takva se još ranije obavezala da će uskladiti svoje propise sa pravnim okvirom Evropske unije i da će nastaviti proces liberalizacije tržišta električne energije i tranzicije ka čistoj energiji.

Novim Zakonom o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine uređuje se elektroenergetska politika i planiranje, elektroenergetske djelatnosti, dozvola za obavljanje, te regulisanje ovih djelatnosti. Njime se, između ostalog, uređuje proizvodnja električne energije, izgradnja elektrana, distribucija električne energije, trgovina i skladištenje električne energije, krajnji kupci, agregacija resursa, elektromobilnost, sigurnost snabdijevanja, izgradnja, rekonstrukcija, korištenje i održavanje elektroenergetskih objekata. Uvedene su i nove kategorije učesnika i djelatnosti  na tržištu, kao što su aktivni kupci, agregatori i energetske zajednice. Pojam “aktivni kupac” označava krajnjeg kupca ili grupu krajnjih kupaca koji zajednički djeluju, koji troše ili skladište električnu energiju proizvedenu na mjestu potrošnje, ili koji prodaju viškove električne energije koju su sami proizveli, ili učestvuju u mjerama fleksibilnosti, pri čemu ove aktivnosti ne predstavljaju njihovu osnovnu komercijalnu ili profesionalnu djelatnost. Energetska zajednica građana je pravno lice čiji je cilj prvenstveno osiguranje zaštite okoliša, kao i ekonomska i socijalna korist članova ili vlasnika udjela, a ne ostvarivanje profita. Zakon takođe uvodi nova prava i mehanize za osnaživanje i zaštitu krajnjih kupaca električne energije.

Zakonom o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti Federacije Bosne i Hercegovine uređuje se sprovođenje elektroenergetske politike i planiranje razvoja, akti kojima se utvrđuje i na osnovu kojih se sprovodi energetska politika i planiranje energetskog razvoja, opredijeljenje za korištenje obnovljivih izvora energije, kao i organizacija i funkcionisanje Regulatorne komisije. Zakon propisuje dugoročne ciljeve vođenja energetske politike, što podrazumijeva sprovođenje Energetske strategije, kao osnovog akta kojim se utvrđuje politika i planira razvoj u sektoru energetike. Takođe, uvedeni su mehanizme za zaštitu ugroženih i zaštićenih kupaca. Ugroženi kupac ima pravo na subvenciju dijela troškova za utrošenu električnu energiju, dok se zaštićenom kupcu ne može izvršiti obustava isporuke električne energije zbog neplaćanja. Zakonom su jasno propisane energetske djelatnosti i dozvole za njihovo obavljanje.

Važno je istaći značaj ovih zakona za građane, imajući u vidu da fizička lica mogu biti prosumeri (koncept kupac – proizvođač) odnosno mogu prodavati, na konkurentskom tržištu, električnu energiju koju sami proizvedu. Takođe, mogu se udružiti i u energetske zajednice građana čime bi svakako smanjili svoje troškove, te doprinijeli zdravijoj životnoj sredini. Zakonom je propisano da energetska zajednica može učestvovati u sljedećim aktivnostima: proizvodnji električne energije, uključujući i proizvodnju iz obnovljivih izvora, snabdijevanje električnom energijom, upravljanje potrošnjom električne energije, agregiranje, skladištenje energije, pružanje usluga energetske efikasnosti, pružanje usluga punjenja električnih vozila, te pružanje drugih energetskih usluga članovima energetske zajednice. Dakle, omogućeno je svim građanima da budu učesnici u proizvodnji električne energije, a ne samo u potrošnji.

Novi Zakoni donijeli su poboljšanje u svim segmentima rada energetskog sektora, znatno su smanjene administrativne obaveze investitora, pojednostavljene su procedure izdavanja svih dozvola, objekti koji koriste obnovljive izvore energije oslobođeni su od obaveze pribavljanja energetske dozvole, kreirani su mehanizmi za zaštitu ugroženih i zaštićenih kupaca električne energije, te preciznije definisana prava i obaveze svih učesnika u sektoru energije.

Iz naprijed navedenog, možemo zaključiti da novi zakoni predstavljaju značajno poboljšanje zakonske regulative u oblasti energetike i veliki iskorak ka usaglašavanju sa legislativom Evropske unije u ovoj oblasti, posebno u smislu liberalizacije tržišta električne energije i tranzicije ka čistoj energiji.

Zakon o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine i Zakon o  energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine stupili su na snagu dana 17.08.2023. godine.

Autor: Anja Banjac

E-mail: [email protected]

About the author