O nama

Ukratko o Advokatskoj firmi Sajić

Advokatska firma „Sajić“ o.d. Banja Luka nastala je iz advokatske prakse započete još 1989. godine u samostalnoj advokatskoj kancelariji advokata Stojanke Sajić.

Prvo ortačko društvo u Bosni i Hercegovini osnovali su Stojanka i Aleksandar Sajić 2003. godine.

Trenutno broji 18 zaposlenih, od čega je deset (10) advokata, četiri (4) stručna saradnika i pripravnika i tri (3) administrativna radnika. Osnovne odlike advokata i ostalih zaposlenih su posvećenost klijentima, predanost u radu i konstantna težnja ka dostizanju visokih etičkih i profesionalnih standarda.

Firma, advokati, kao i svi zaposleni osigurani su od profesionalne odgovornosti protiv štete pričinjene trećim licima, na ukupnu sumu osiguranja od 2.751.852,80 KM.

Strategija našeg poslovanja usmjerena je na stalno unapređenje i razvoj usluga, saradnju i očuvanje dobrih poslovnih odnosa sa klijentima, kao i zapošljavanje mladih kvalitetnih kadrova. Dobri poslovni odnosi sa klijentima zasnivaju se na stalnoj komunikaciji, znanju i dugogodišnjoj praksi u obavljanju advokatskih poslova, a svi zaposleni usmjereni su ka dostizanju i održavanju visokog kvaliteta u pružanju advokatskih usluga.

AFS je kao standard poslovanja još 2009.godine uspostavila sistem menadžmenta kvaliteta i upravljanja organizacijom u skladu sa standardima ISO 9001 iz oblasti pružanja advokatskih usluga.

Naš tim

Stojanka Sajić
Senior partner i osnivač

Stojanka Sajić je osnivač i partner Advokatske firme Sajić. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci 1983. godine. Pravno iskustvo stekla je radeći u Skupštini opštine Laktaši, i firmama “Rudi Čajavac” i “Sirovina” iz Banjaluke. Samostalnom advokatskom praksom počela je da se bavi 1989. godine, nakon čega 2000.godine osniva zajedničku kancelariju “ Sajić Stojanka i Sajić Aleksandar“ a 2003.godine ortačko društvo.

Pored građanskog prava, prava nekretnina i porodičnog prava Stojanka se bavi i i imovinsko-pravnim odnosima i zemljišno / katastraskim registrima.

Aleksandar Sajić
Managing partner i osnivač

Aleksandar Sajić je osnivač i direktor
Advokatske firme Sajić. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci 1997. godine, a samostalnom advokatskom praksom počeo je da se bavi 2000. godine u zajedničkoj kancelarije “ Sajić Stojanka i Sajić Aleksandar“ koja 2003.godine prerasta u ortačko društvo.

Aleksandar je član The European Association of Attorneys (AEA), Union Internationale des Avocats (UIA), International bar association (IBA), International Law Association (ILO) i u stručnim pravnim vodičima prepoznat je kao vodeći stručnjak u svojim oblastima.

 • kompanijsko/korporativno pravo
 • M&A
 • pravo osiguranja
 • bankarsko i finansijsko pravo
 • investicioni fondovi
 • legal project management

Nataša Krejić
Partner / advokat

Nataša Krejić je partner i advokat Advokatske firme Sajić. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univeziteta u Banjaluci 2004. godine. U AFS zaposlena je od 2003. godine.

Nataša je član The European Association of Attorneys (AEA), Union Internationale des Avocats (UIA), IBA

 • kompanijsko/korporativno pravo
 • M&A
 • pravo konkurencije
 • poresko i carinsko pravo
 • berzansko pravo
 • ugovorno pravo

Sanja Đukić
Partner / advokat

Sanja Đukić je partner i advokat Advokatske firme Sajić. Diplomirala na Pravnom fakultetu u Banjaluci 2006. Godine. U AFS zaposlena je od 2007.

Pored radnog prava i prava zdravstva Sanja se bavi bankarskim pravom, kompanijsko/korporativnim pravom, M&A, pravom telekomunikacija.

Sanja je član The European Association of Attorneys (AEA), Union Internationale des Avocats (UIA).

Tijana Kondić
Advokat

Tijana Kondić je advokat Advokatske firme Sajić. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci 2006. godine, a u Advokatskoj firmi Sajić zaposlena je od 2007. godine.

 • kompanijsko/korporativno pravo
 • javne nabavke
 • pravo građevinarstva
 • zaštita od klevete
 • pravo energetike i rudarstva
 • nekretnine

Mirela Mazulović
Advokat

Mirela Mazulović je advokat Advokatske firme Sajić. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Banjaluci 2008. godine, od kada je i zaposlena u AFS.

 • naknada štete
 • porodično pravo
 • nekretnine
 • eksproprijacija
 • migracije i državljanstvo

Željko Vlačić
Advokat

Željko Vlačić je advokat Advokatske firme Sajić. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci 2011. godine, od kada je i zaposlen u AFS. Željko je ovlašteni patentni predstavnik, registrovan u Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine.

 • stečajno i likvidaciono pravo
 • sportsko pravo
 • naknada štete
 • energetika, rudarstvo i koncesije
 • pravo intelektualne svojine
 • pravo osiguranja

Nataša Škrbić
Advokat

Nataša Škrbić je advokat Advokatske firme Sajić. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci 2011.godine, a u AFS zaposlena je od 2013. godine.

Nataša pored prava osiguranja i prava zdravstva bavi se i pravom saobraćaja i špedicije, ugovorima privrednog i međunarodnog privrednog prava, kao poreskim pravom i pravom kunkurencije.

Milica Karadža
Advokat

Milica Karadža je advokat Advokatske firme Sajić. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci 2012. godine, a u AFS zaposlena je od 2014. godine.

 • M&A
 • javne nabavke
 • zaštita životne sredine
 • javno-privatno partnerstvo
 • bankarsko pravo
 • pravo građevinarstva

Dragan Stijak
Advokat

Dragan Stijak je advokat Advokatske firme Sajić. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci 2013. godine, a u AFS zaposlen je od 2014. godine. Dragan je certifikovani službenik za zaštitu podataka (DPO – Data protection officer) od strane ovlaštene kuće Mobes Quality.

 • pravo telekomunikacija
 • radno pravo
 • zaštita životne sredine
 • zaštita ličnih podataka
 • energetika, rudarstvo i koncesije
 • stečajno pravo

Tijana Milačić
Stručni saradnik

Tijana Milačić je stručni saradnik Advokatske firme Sajić. Diplomirala na Pravnom fakultetu u Beogradu 2014. godine, a u AFS zaposlena je od 2015. godine.

 • pravo informacionih tehnologija
 • zaštita potrošača
 • kompanijsko pravo
 • medijsko pravo
 • radno pravo
 • start up & venture capital

Igor Letica
Advokatski pripravnik

Igor Letica je advokatski pripravnik Advokatske firme Sajić. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univezita u Banjaluci 2017. godine, a u AFS je zaposlen od 2018. godine.

 • zaštita potrošača
 • naknada štete
 • pravo informacionih tehnologija
 • pravo intelektualne svojina
 • stečajno pravo

Nikolina Zubac
Advokatski pripravnik

Nikolina Zubac je advokatski pripravnik Advokatske firme Sajić. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univezita u Beogradu 2018. godine, a u AFS je zaposlena od 2019. godine.

 • pravo građevinarstva
 • pravo hrane
 • poresko pravo
 • radno pravo
 • školsko pravo

Petra Medakovic
Advokatski pripravnik

Petra Medaković je advokatski pripravnik Advokatske firme Sajić. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univeziteta u Banjoj Luci 2018. godine, a u AFS je zaposlena od 2020. godine.

 • arbitraža i medijacija
 • zaštita potrošača
 • pravo intelektualne svojina

Sandra Jokić
Administrativni radnik za opšte poslove

Sandra Jokić je adm.radnik za opšte poslove Advokatske firme Sajić. Diplomirala je na Komunikološkom fakultetu u Banjaluci kao i na Banja Luka College-u u oblasti marketinga. U AFS zaposlena je od 2004. godine.

Sandra radi na opštim i marketing poslovima.

Tanja Granatić
Prevodilac / ovlašteni sudski tumač za eng.jezik

Tanja Granatić je prevodilac Advokatske firme Sajić. Diplomirala je i na Banja Luka College-u. U AFS zaposlena je od 2011. godine.

Tanja je ovlašteni sudski tumač za engleski jezik registrovan pri Ministartsvu pravde Republike Srpske.

Jelica Jeremić
Admin. radnik za sekretarske poslove

Jelica Jeremić je adm.radnik za sekretarske poslove Advokatska firme Sajić. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci a u AFS zaposlena je od 2020. godine.

Jelica obavlja sekretarske poslove.

Konsultacije

Potrebna Vam je pravna pomoć ili savjet? Naš tim stručnjaka Vam može pomoći! Kliknite na dugme ispod i pošaljite upit za zakazivanje konsultacija, a mi ćemo Vas kontaktirati putem emaila.