Zakon o Agenciji za informaciono komunikacione tehnologije Republike Srpske

Narodna skupština Republike Srpske na redovnoj sjednici održanoj dana 28.09.2023. godine usvojila je Zakon o Agenciji za informaciono-komunikacione tehnologije Republike Srpske, koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srpske broj 90/23 dana 09.10.2023. godine.

Cilj osnivanja Agencije za informaciono-komunikacione tehnologije Republike Srpske je obezbjeđenje sistematičnog razvoja, primjena informaciono – komunikacionih tehhnologija i elektronske uprave u RS, razvoj informaciono – komunikacione djelatnosti, kao i uspostavljanje nadzora u ovoj oblasti.

Neke o najvažnijih nadležnosti Agencije su da razvija informaciono komunikacione tehnologije, elektronsku upravu, digitalne identitete, informacionu bezbjednost, kao i da izrađuje prati i sprovodi strategije u toj oblasti. Agencija projektuje, usklađuje, razvija, ostvaruje funkcionalnost i održava informaciono-komunikacione sisteme, sistem elektronske uprave i digitalne identitete, kao i informacionu bezbjednost, promoviše i podstiče upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija republičkih organa uprave, jedinica lokalne samouprave, ustanova, javnih preduzeća, posebnih organa preko kojih se ostvaruje regulatorna funkcija, te pravnih i fizičkih lica kojima su povjerena javna ovlaštenja.

Agencija uspostavlja, razvija, koristi i održava interoperabilne informaciono-komunikacione tehnologije elektronske uprave, jedinstven interoperabilni sistem za elektronsku razmjenu podataka, jedinstveno elektronsko sanduče, platformu za elektronska plaćanja, jedinstveno elektronsko upravno mjesto, portal elektronske uprave, te portal otvorenih podataka, upravlja ključnom i kritičnom informaciono-komunikacionom infrastrukturom republičkih organa uprave i donosi sektorske mjere bezbjednosti u skladu sa zakonom.

Agencija upravlja jedinstvenom informacionom-komunikacionom mrežom elektronske uprave, utvrđuje principe, standarde i druga pravila pružanja usluga elektronske uprave Republike, upotrebe ličnih i podataka republičkih organa uprave, upravlja i koordinira projekte republičkih organa uprave koji podrazumijevaju planiranje, razvoj i održavanje informaciono-komunikacionih tehnologija.

Pored navedenog, Agencija je zadužena da upravlja republičkim CERT-om odnosno posebnom organizacionom jedinicom za djelovanje u hitnim slučajevima i Operativnim centrom za informacionu bezbjednost. Agencija uspostavlja mehanizme zaštite od računarsko bezbjednosnih problema na internetu i drugih rizika bezbjednosti informacionih sistema republičke uprave.

Suštinski, bilo je potrebno da se uspostavi funkcionalno i operativno certifikovano tijelo u Republici Srpskoj.

Važno je istaći da se na ovaj način sprječava odliv kadrova u privrednom sektoru prouzrokovan nedovoljnom razvijenošću informaciono komunikacione industrije u Republici Srpskoj. Dakle, cilj je da se direktno doprinese zadržavanju i kontinuiranom napredovanju ljudskih resursa u oblasti informaciono komunikacione djelatnosti. Razvijanjem ove privredne grane biće im omogućen bolji lični i profesionalni razvoj.

Takođe, osnivanjem Agencije doprinosi se i rasterećenju drugih organa uprave u održavanju informaciono komunikacione infrastrukture.

Zakon o Agenciji za informaciono-komunikacione tehnologije Republike Srpske stupio je na snagu dana 17.10.2023. godine.

Autor teksta: Anja Banjac

E-mail: [email protected]

About the author