Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije Federacije Bosne i Hercegovine

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici Predstavničkog doma održanoj dana 27.09.2023. godine i na sjednici Doma naroda održanoj dana 31.07.2023. godine, usvojio je Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije Federacije Bosne i Hercegovine. Zakon je objavljen u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine broj 82/23 dana 25.10.2023. godine.

Razlozi za donošenje ovog zakona proizašli su iz potrebe bolje uređenosti energetskog sektora, uvođenja evropskih standarda, odnosno usklađivanja propisa sa legislativom Evropske unije. Budući da je Bosna i Hercegovina članica Energetske zajednice, kao takva se još ranije obavezala da će uskladiti svoje propise sa pravnim okvirom Evropske unije i da će nastaviti proces liberalizacije tržišta električne energije i tranzicije ka čistoj energiji.

Novim Zakonom o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije Federacije Bosne i Hercegovine uređuje se promovisanje korištenja obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, definisanje obavezujućih ciljeva odnosno udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj finalnog potrošnji u Federaciji Bosne i Hercegovine, definisanje obavezujućih ciljeva odnosno udjela obnovljih izvora energije, energije grijanja i hlađenja, kao i potrošnje obnovljivih izvora energije u transportu.

Takođe, zakon uređuje istraživanje potencijala obnovljivih izvora energije, podsticajne mjere za proizvodnju električne i toplotne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, kao i podsticajne mjere za upotrebu obnovljivih izvora energije u transportu, izdavanje garancije porijekla za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora energije i vođenje Registra o izdatim garancijama porijekla, njihovim tranferima i poništavanju, status kvalifikovanog, privilegovanog i potencijalnog privilegovanog proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, status prosumera, zajednice obnovljive energije, uslove za dalji razvoj tržišta električne energije proizvedene korištenjem obnovljivih izvora energije. Regulisana je i izgradnja postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, priključenje postrojenja obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, kao i razvoj upotrebe alternativnih goriva.

Važno je istaći da je Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije omogućio građanima da bez osnivanja pravnog lica budu ravnopravni učesnici energetskog sektora i proizvode električnu energiju. Dakle, omogućeno im je da budu učesnici u proizvodnji električne energije, a ne samo u njenoj potrošnji.

Zakonom su pojednostavljeni administrativni postupci za izgradnju i rad proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije, u prvom redu solarnih elektrana i vjetroelektrana. Uvedene su i nove kategorija učesnika na tržištu električne energije, te novi mehanizmi za zaštitu krajnjih kupaca.

Imajući u vidu navedeno, još više je porastao interes za gradnjom solarnih elektrana. Ono što je najvažnije jeste da se skraćuju procedure za gradnju, budući da neće više biti potrebna prethodna elektroenergetska saglasnost i energetska dozvola. Takođe, na tržištu je sve više firmi koje svojim klijentima pružaju uslugu ugradnje solarnih panela.

Zajedno sa Zakonom o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine i Zakonom o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ovaj zakon čini set reformskih energetskih zakona, koji su značajno poboljšali zakonsku regulativu u oblasti energetike i predstavljaju veliki iskorak ka usaglašavanju sa legislativom Evropske unije u ovoj oblasti, posebno u smislu liberalizacije tržišta električne energije i tranzicije ka čistoj energiji.

Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije Federacije Bosne i Hercegovine stupio je na snagu dana 02.11.2023. godine.

Autor teksta: Anja Banjac

E-mail: [email protected]

About the author