Izmjene i dopune zakona o javno-privatnom partnerstvu u Republici Srpskoj

Najnovija izmjena Zakona o javno-privatnom partnerstvu koji je objavljen u Službenom glasniku RS broj 68 od 13. jula 2020. godine, donijela je značajne novine u mogućnosti primjene modela javno-privatnog partnerstva koje je u proteklom periodu uglavnom provođeno u formi drugog modela saradnje. Razlog za to nalazio se u određenim nepovoljnim zakonskim odredbama zbog kojih je postojala neizvjesnost posebno na strani privatnog partnera. Izmjene zakona iz jula u svakom slučaju pogoduju povoljnijem položaju privatnog partnera i jasnojoj poziciji oba partnera kako javnog tako i privatnog. Tako su u članu 5. Zakona uvedene nove definicije pojmova u znatnom obimu u odnosu na ranije odredbe, a u članu 6. je izvršena podjela između javnog partnera na  republičkom nivou  i javnog partnera kao jedinica lokalne samouprave i subjekata u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave. Značaj ove izmjene je u vezi sa članom 12. Zakona i to posebno stavom 3) kojim je definisano da javnom partneru na republičkom nivou saglasnost na prijedlog projekta daje Vlada, a javnom partneru na nivou lokalne samouprave saglasnost na prijedlog projekta daje skupština jedinice lokalne samouprave. Isto važi i za zaključenje ugovora, kao što je propisano u članu 18. Zakona. Ranije odredbe, prije ove izmjene podrazumijevale su saglasnost Vlade RS na republičkom nivou i saglasnost Ministarstvo finansija i resornog nadležnog ministarstva kada su u pitanju projekti na nivou jedinica lokalne samouprave.  Iz Zakona je izostavljen dio kojim je regulisana sadržina ugovora o javno-privatnom partnerstvu te se to pitanje rješava uredbom kojom se propisuju elementi ugovora i prestanak važenja ugovora, te postupak pokretanja projekta i izbora privatnog partnera. Iako izmjene i dopune Zakona o javno-privatnom partnerstvu nisu bile obimne, predstavljaju značajan preduslov za realizaciju ovakvih projekata u Republici Srpskoj budući da su otklonjene određene prepreke kopje su se u praksi pokazale kao smetnja za ostvarivanje projekata javno-privatnog partnerstva.

Autor: Milica Karadža, advokat

E-mail: [email protected]

About the author