Izmjene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu

Nakon što je usvojen na trideset petoj posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održanoj 14. septembra 2022. godine, tj. nakon što Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Replike Srpske nije prihvatilo zahtjev za utvrđivanje povrede kluba delegata bošnjačkog Naroda, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu objavljen je u Službenom glasniku RS broj 106 /2022 dana 27.oktobra 2022. godine.

Izmjene Zakona o poljoprivrednom zemljištu inicirane su izmjenom Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata i propisa u oblasti koncesija a u dijelu koji se odnosi na obavezu plaćanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta (kada prethodno nije sproveden taj postupak), na način da se vrši oslobađanje od plaćanja naknade za promjenu namjene.

Radi očuvanja fonda  zemljišta i smanjenja njegove degradacije, izmjenama je stvorena mogućnost da jedinice lokalne samouprave ustupe Republici poljoprivredno zemljište u zamjenu za zemljište kojem će biti utvrđena druga namjena.

Posljednjom izmjenom produžen je i rok sa dosadašnjih 30 na 50 godina, za koncesiju za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske (koja se može dati domaćem i stranom pravnom licu), čime je ispunjen još jedan uslov za privlačenje stranih investicija u ovoj oblasti.

Autor tekst: Zeljko Vlacic

E-mail: [email protected]

About the author