Izmjene i dopune Zakona o krivičnom postupku i Krivičnog zakonika RS

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku RS  (Sl.gl. RS 15/21) je uveo novinu u smislu da su proširena prava oštećenog u krivičnom postupku, što uključuje i pravo da preuzme krivično gonjenje ako tužilac odustane od optužnice nakon njenog potvrđivanja. Takođe,  novim izmjenama pružena je veća zaštita prava osumnjičenih, odnosno optuženih lica,  skraćena je dužina trajanja pritvora u istrazi, smanjena funkcionalna nadležnost sudije pojedinca  itd., iz čega se može zaključiti da se obezbjeđuje ekikasniji krivični postupak.

Zakonom o izmjenama i dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske  (Sl.gl.br. 15/21) uvedena je kazna doživotnog zatvora za najteža krivična djela i najteže oblike krivičnih djela. Izmjenama navedenog  Krivičnog zakonika RS definisano je da se kazna doživotnog zatvora ne može propisati kao jedina kazna za određeno krivično djelo, ne može se izreći učiniocu krivičnog djela koji u vrijeme izvršenja krivičnog djela nije navršio 21 godinu života, trudnoj ženi, učiniocu krivičnog djela čija je uračunljivost u vrijeme izvršenja krivičnog djela bila bitno smanjena, niti za pokušaj krivičnog djela. Isto tako, zakonom se propisuje da se osuđeni kome je izrečena kazna doživotnog zatvora može uslovno otpustiti nakon što izdrži 25 godina zatvora.

Dodatne informacije možete dobiti od Mirele Mazulović

E-mail: [email protected]

About the author