Prava i obaveze poslodavaca povodom vakcinisanja radnika

Advokatska frma “SAJIĆ” je u saradnji sa partnerima iz Andersen Global mreže, učestvovala u pripremili biltena vezano za prava i obaveze koje poslodavci imaju povodom vakcinisanja radnika. Bilten pruža osnovne informacije za 20 zemalja koje su učestvovale u pripremi.

Za više o svemu možete kontaktirati Dragana Stijaka

E-mail: [email protected]

Link:https://pl.andersen.com/en/newsletter/vaccinations-requirements-and-obligations-of-european-employers/https://pl.andersen.com/en/newsletter/vaccinations-requirements-and-obligations-of-european-employers/

About the author