Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za izgradnju fotonaponske elektrane „Solarni park Bileća“ na području opštine Bileća

Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske raspisalo je javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za izgradnju fotonaponske elektrane “Solarni park Bileća” na području opštine Bileća, instalisane snage 10 MW i procijenjene godišnje proizvodnje 16,5 GWh.
Procijenjena vrijednost investicije iznosi 15.373.800 KM.

Izgradnja solarne elektrane planirana je na području opštine Bileća, na lokalitetu Hadžibegovo Brdo, na lokaciji iznad Zlatišta, iznad regionalnog puta Bileća – Deleuša, na površini od oko 39,2 hektara. Lokacija solarne elektrane se nalazi u okviru katastarske opštine Miruše.

Planirano je da solarna elektrana zauzme ukupnu površinu od oko 39,2 hektara zemljišta i to na parceli u vlasništvu Republike Srpske.
Solarna elektrana biće priključena na postojeću elektroprenosnu mrežu izgradnjom priključnog dalekovoda, u skladu i na način utvrđen relevantnim propisima, a način i mjesto priključenja definiše se Uslovima za priključak.

Proizvedena električna energija prodavaće se na tržištu.
Ponuđač je dužan da izradi i uz ponudu dostavi Studiju opravdanosti dodjele koncesije, sa elementima procjene zaštite životne sredine koja će biti izrađena u skladu sa važećim propisima.

Zavisno od dužine perioda na koji se traži koncesija i vijeka trajanja opreme, ukupna vrijednost investicije iskazana u Studiji ekonomske opravdanosti treba da uključi i procjenjene troškove zamjene opreme
Obavezan uslov za učešće u postupku dodjele koncesije je dostavljanje garancije na ime obezbjeđenja ponude u iznosu od 461.214,00 KM i obezbjeđuje se u vidu novčanog depozita, sa rokom važenja do pravosnažnosti rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli koncesije.

Depozit se uplaćuje na Jedinstveni račun trezora, broj: 5620990000130280; svrha uplate: uplata depozita za obezbjeđenje ponude (uplata se odnosi na Ministarstvo energetike i rudarstva).
Strana pravna ili fizička lica mogu gore navedeni novčani depozit platiti u protivvrijednosti u evrima, po zvaničnom kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na dan plaćanja, uplatom na devizni račun budžeta Republike Srpske, prema instrukciji koja čini sastavni dio Dokumentacije za javno nadmetanje.

Pravo učešća na javnom pozivu imaju domaća i strana pravna i fizička lica ili konzorcijum dva ili više ugovorom povezanih pravnih lica koja ispunjavaju uslove iz Zakona o koncesijama i Dokumentacije za javno nadmetanje.

Pravo učešća na javnom pozivu imaju samo ponuđači koji su otkupili tendersku dokumentaciju za javno nadmetanje. Krajnji rok za otkup tenderske dokumentacije je 20.07.2022.godine.

Krajnji rok za prijavu na poziv je 5. Septembar 2022.godine.

Tekst javnog poziva možete pronaći na linku:

About the author