Promocija novog advokata

Na naše veliko zadovoljstvo tim Advokatske firme „Sajić“ je postao bogatiji za još jednog advokata. Naš kolega Igor Letica upisan je u Imenik advokata AKRS, te sada u timu imamo 9 advokata i 4 stručna saradnika i pripravnika. Igor je član našeg tima od 2018. godine, i izuzetna nam je čast i zadovoljstvo što svoju karijeru nastavlja kao advokat u Advokatskoj firmi „Sajić“.

Igor je među našim klijentima prepoznat kao stručnjak za pravo intelektualne svojine i zaštitu ličnih podataka, a pored toga oblasti rada su mu radno pravo, javne nabavke, registar zaloga i pravo hrane. U okviru svoje specijalizacije Igor je sertifikovani službenik za zaštitu ličnih podataka (DPO), registrovani predstavnik za zaštitu prava industrijske svojine,  a uspješno je završio i nekoliko obuka Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu.

Takođe, početkom godine uspješno je odbranio master rad na temu Poseban režim zaštite oznaka geografskog porijekla za vina, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, čime je stekao zvanje master pravnik iz oblasti prava intelektualne svojine.

Ponosni smo što je Igor svoja znanja i sposobnosti stekao upravo u našoj firmi i što će biti dio našeg tima i u godinama koje dolaze.

About the author