Pravilnik o izmjenama pravilnika o ostvarivanju prava na naknadu plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad

U Službenom glasniku Republike Srpske  broj: 99/22 od 10.10.2022.godine,  objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o ostvarivanju plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad kojim pravilnikom je izmjenjen član 6. stav 3.  a koji se odnosi na sastav prvostepene komisije za ocjenu privremene nesposobnosti za rad.

Takođe je izmjenjen član 33. stav 2. kojim je sad propisano da poslodavac zahtjev da se izvrši vanredna ocjena privremene nesposobnosti za rad osiguranika podnosi na obrascu koji se nalazi u Prilogu broj 7. i čini sastavni dio  pravilnika. Poslodavac je obavezan da unese sve tražene podatke, a zahtjev Fond dostavlja nadležnoj prvostepenoj komisiji koja poziva osiguranika na vanrednu ocjenu privremene nesposobnosti za rad.U nastavku obrazac:

Poslodavac

Puni naziv podnosioca Zahtjeva                                                                                                                                                              Adresa                                                                                                                             Kontakt telefon                                                                                                                                             Email                                                                                                                               Kontakt osoba poslodavca

(Ime i prezime, kontakt telefon, e-mail)                                                                                                                                                

FONDU ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE SRPSKE

Sektor za zdravstvo i kontrolu Zdrave Korde 8

78000 BANJA LUKA

ZAHTJEV

za vanrednu ocjenu privremene nesposobnosti za rad osiguranika

U skladu sa Pravilnikom o ostvarivanju prava na naknadu plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad podnosim Zahtjev za vanrednu ocjenu privremene nesposobnosti za rad našeg radnika:

Ime i prezime radnika                                                                                              Ime jednog roditelja                                                                                                       JMBG                                                                                                                              

Adresa stanovanja                                                                                                   Kontakt telefon                                                                                                     

Podaci o ovlašćenom doktoru porodične medicine (iz obavijesti poslodavcu ili izvještaja o trajanju privremene nesposobnosti za rad):

  • ime i prezime                                                                                                      
  • zdravstvena ustanova                                                                                          

Zahtjev podnosimo iz sljedećih razloga:

i u smislu navedenog prilažemo sljedeću dokumentaciju:                                                                                                                                                                                                            

Mjesto datum                                                                                                                              Odgovorno lice

About the author