Stupio na snagu novi Porodični zakon

Nakon 21 godinu primjene ranijeg zakona (od 2002. godine) stupio je na snagu novi Porodični zakon koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila još u februaru ove godine.

Najbitnije novine kojima su unaprijeđeni porodičnopravni odnosi su:

 • Predviđena je posebna zaštita djeteta, unaprijeđena u odnosu na ranije važeći zakon.
 • Vanbračna zajednica precizno definisana kao zajednica života žene i muškarca (vanbračnih partnera) između kojih nema bračnih smetnji i koja je trajala najmanje dvije godine ili kraće ako je u njoj rođeno dijete (član 13. Zakona).
 • Uvodi se institut zajedničkog vršenja roditeljskog prava i nakon razvoda braka, tj. i kad roditelji više ne žive zajedno, mogu zaključiti sporazum o zajedničkom vršenju roditeljskog prava uz potvrdu suda da je takav sporazum u najboljem interesu djeteta (član 95. Zakona).
 • Povećana je dobna granica za potpuno usvojenje, tj. potpuno se može usvojiti samo dijete do navršenih 10 godina života (ranije bilo pet).
 • Uspostavlja se Jedinstveni lični registar usvojenja koji sadrži evidenciju o budućim podobnim usvojiocima i djeci koja su podbna za usvojenje.
 • Data je nadležnost sudu za uređenje roditeljskog prava i održavanja ličnih odnosa (viđanje djeteta), kao bolje i sigurnije rješenje zaštite prava, za razliku od dosadađnjeg uređenja kojim je to bila nadležnost centara za socijalni rad.
 • Mišljenje djeteta obavezno je u sudskom i svim upravnim postupcima, kada to njegov uzrast i zrelost dozvoljavaju (član 88. Zakona).
 • Minimalni iznos za izdržavanje mora biti određen u fiksnom novčanom iznosu, ali on ne može biti manji od 15% od prosječnog ličnog dohotka u Republici Srpskoj za svako izdržavano lice niti veći od 50% istog (član 292. Zakona).
 • Uvodi se novi potpuno novi institut – pravo na porodični dom (član 338. Zakona) kojim je predviđeno uspostavljanje lične služnosti stanovanja u porodičnom domu, koji predstavlja zajedničku svojinu, a u korist roditelja i djeteta koji nemaju prava svojine, plodouživanja, upotrebe, stanovanja na drugom odgovarajućem stanu (nekretnini). Isto pravo traje do punoljetstva najmlađeg zajedničkog djeteta.
 • U odnosu na ranije važeći zakon preciznije se uređuje pitanje posebne i zajedničke imovine na način da je posebna imovine ona imovina koju bračni supružnik ima u času zaključenja braka i imovina koju bračni supružnik stekne diobom zajedničke imovine, poklonom(uključujući i miraz), nasljeđem, ili besteretnim pravnim poslom (član 301. Zakona).
 • Uspostavlja se evidencija bračnih ugovora, Centralni registar bračnih ugovora (član 316. Zakona) koju je u obavezi da vodi Notarska komora Republike Srpske.

Opravdanost donošenja novog Porodičnog zakona Republike Srpske je neupitna, ako se samo uzmu u obzir novi instituti i rješenja koja će unaprijediti porodičnopravne odnose, zaštitu djece i roditeljsko pravo. Neke od predviđenih novina pokazale su se dobro u praksi i primjeni u zemljama okruženja a posebno u Republici Srbiji.

About the author