Turistički vaučeri u Rep. Srpskoj i Federaciji BiH

Jedan od uspješnih projekata Vlade i resornog Ministarstva Republike Srpske a koji se tiče dodjele besplatnih turističkih vaučera građanima Republike, započet još 15.06.2020. godine, novom odlukom (Uredbom) Vlade Republike Srpske a koja je stupila na snagu 21.06.2022. godine,  dobiće svoj nastavak i u ovoj godini a sve sa ciljem potpunog oporavka domaćeg turizma od posljedica izazvanih pandemijom Covid 19.

Vaučer je dokument koji izdaje Ministarstvo trgovine i turizma na osnovu kojeg korisnik vaučera ostvaruje pravo da jednom u toku budžetske godine ostvari subvenciju na ime cijene usluge smještaja  koja uključuje noćenje sa doručkom u jednoj smještajnoj jedinici ugostiteljskog objekta za smještaj, bez subvencije ostalih troškova ishrane i pića ili drugih fakultativnih usluga. Korisnik vaučera je svaki punoljetni građanin Republike Srpske, kao i građanin sa prebivalištem u Brčko Distriktu koji posjeduje državljanstvo Republike bez obzira na visinu ličnih primanja.

Vaučer se može iskoristiti u periodu od 01.07.2022. godine do 30.10.2022. godine a vrijednost istog iznosi 100,00 KM i to predstavlja maksimalni iznos koji se može koristiti u 2022. godini.

Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske donijelo je (na osnovu gore pomenute uredbe) dana 24.06.2022. godine i Javni poziv ugostiteljima i turističkim agencijama za učešće u postupku dodjele turističkih vaučera u 2022. godini.

Uredbom su predviđeni uslovi za učešće ugostitelja i tursitičkih agencija na Javnom pozivu i to a koji se tiču činjenice da su izmirili sve dospjele poreske obaveze i da imaju pad poslovnog prihoda u periodu april-jun 2020 godine, tj. ostvaren finansijski gubitak od najmanje 15% u odnosu na ostvaren poslovni prihod u periodu april-jun 2019. godine.

Po ugledu na projekat koji je realizovan u Republici Srpskoj i Vlada Federacije BiH je na 319. sjednici 16.06.2022. godine usvojila Odluku o dodjeli sredstava za razvoj turizma za 2022. godinu a koja će se objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“. Nakon objave u „Službenim novinama Federacije BiH“ raspisat će se Javni poziv za izbor internet platformi koje će vršiti distribuciju vaučere. Javni poziv će biti otvoren 15 dana a nakon okončanja Javnog poziva, biće omogućeno da građani Federacije BiH uvidom u ponude turističkih paket aranžmana ponuđenih na internet stranicama digitalnih platformi, odaberu turistički paket aranžman koji im odgovara, te da ga elektronskim putem  ili na drugi način kupe. Pravo korištenja vaučera u iznosu od 200,00 KM imaju punoljetni građani Federacije BiH do 31.12.2022. godine dok je minimalna vrijednost turističkog paket aranžmana 250 KM.

Važno je istaći da će se vaučeri dijeliti po sistemu ko se prvi javi i podjela će trajati sve dok se ne potroši 2 milona  predviđenih sredstava.

Pozitivan primjer dodjele turističkih vaučera iz Republike Srpske prihvaćen je i u Srbiji gdje je ovih dana takođe donijeta odluka o pomoći građanima i trustičkom sektoru.

Autor teksta: Željko Vlačić

E-mail: [email protected]

About the author