Uslovi za vršenje geoloških istraživanja u rudarstvu

Značaj geoloških istraživanja ogleda se u činjenici da energetika i
rudarstvo predstavljaju veoma važnu oblast za privredni razvoj naše
države, te da je glavni preduslov za eksploataciju mineralnih sirovina i
strane investicije u našoj državi upravo podsticanje geoloških
istraživanja na njenom području. Imajući u vidu značaj navedene
oblasti, u Republici Srpskoj je donesen novi Zakon o geološkim
istraživanjima koji je objavljen u Službenom glasniku RS broj 64/22 od
dana 06.07.2022.godine i stupio je na snagu dana 14.07.2022.godine.
Ovim Zakonom detaljnije je regulisana oblast odobravanja detaljnih
geoloških istraživanja mineralnih sirovina, a sve u cilju podsticanja
investitora iz cijelog svijeta da vrše geološka istraživanja a kasnije ulažu
u infrastrukturu i u eksploataciju mineralnih bogatstava na teritoriji
Republike Srpske.

Tekst je napisala Vesna Grujić a može se pročitati :

About the author