Zakon o dopunama Zakona o radu

Narodna skupština Republike Srpske je na Trinaestoj posebnoj sjednici održanoj dana 19.04.2024.godine usvojila Zakon o dopunama Zakona o radu kojim je u dijelu koji uređuje oblast plata,nakada i drugih primanja radnika, dodat novi član,  kojim je definisano da radniku kojem je onemogućena isplata plate putem tekućeg računa koja nije zasnovana na pravosnažnoj sudskoj, upravnoj ili drugoj odluci nadležnog organa, poslodavac platu i druga lična primanja radnika isplaćuje u gotovom novcu putem pošte.Takođe je definisano da je poslodavac dužan da prije isplate plate na ovaj način dostavi pismenu obavijest Poreskoj upravi o načinu i razlogu isplate plate i podatke o radniku kojem se vrši isplata plate u gotovom novcu, a način isplate plate uređuje se instruktivnim aktom ministarstva nadženog za oblast finansija.U kaznenim odredbama zakona  dodat je novi  član koji propisuje da će se novčanom kaznom od 200.000 KM kazniti poslodavac koji isplatu platu u gotovom novcu vrši suprotno prethodno definisanom.

Autor clanka: Sanja Đukic

E-mail: [email protected]

About the author