Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o podsticajima u privredi RS

Zakon o podsticajima u privredi Republike Srpske koji je stupio na snagu 01.07.2019. godine  izazvao je veliko interesovanje privrednih subjekata jer je uspostavio okvir za dodjelu podsticaja privrednim subjektima u cilju povećanja konkurentnosti i razvoja privrednog prosperiteta u  RS. Nakon više od dvije godine, izvršena je analiza dosadašnje primjene Zakona o podsticajima te se došlo do zaključka da je potrebno izvršiti određene intervencije u zakonu u cilju unapređenja postupka dodjele podsticaja.

Izmjenama i dopunama zakona izmijenjen je koncept određivanja početnog iznosa plate, odnosno izvršeno je usklađivanje sa izmjenama i dopunama propisa kojim se uređuju radni odnosi, ali i pojednostavljena je procedura za podnošenje zahtjeva za podsticaj za povećanje plate.

Shodno tome, trenutni koncept početnog iznosa plate, kao konstante, zamjenjuje se sa konceptom početnog iznosa plate, kao promjenjivog elementa u postupku dodjele podsticaja, odnosno početni iznos plate predstavlja visinu plate radnika za mjesec decembar u kalendarskoj godini, koja prethodi obračunskom periodu za koji se podnosi zahtjev za podsticaj. U slučaju kada je radnik imao umanjenu platu zbog privremene spriječenosti za rad, visina plate u odnosu na koju se posmatra povećanje je njegova posljednja puna isplaćena plata prije zdravstvene spriječenosti za rad, dok u slučaju kada su radnici u mjesecu početnog iznosa plate ostvarili platu nižu od važeće najniže plate u Republici Srpskoj, za početni iznos plate kod obračuna podsticaja uzima se visina važeće najniže plate na posljednji dan obračunskog perioda za koji se podnosi zahtjev za podsticaj.

Izmjenama zakona propisano je da privredni subjekt ostvaruje podsticaj pojedinačno po radniku, u iznosu koji odgovara vrijednosti 70% od plaćenih doprinosa na povećanje plate radnika i propisan je maksimalan iznos podsticaja u jednom obračunskom periodu od 1.000 KM po radniku.

Osim intervencija u dijelu zakona koji se odnosi na podsticaj za povećanje plate, ovim zakonom vrši se intervencija u dijelu podsticaja za direktna ulaganja od posebnog značaja, a koji odobrava Vlada Republike Srpske.

U odnosu na prethodnu odredbu zakona, prema kojoj je uslov za ostvarivanje podsticaja za direktna ulaganja od posebnog značaja bilo zapošljavanje najmanje 100 radnika, ovom izmjenom i dopunom zakona uvodi se i minimalan iznos investicije, kao alternativna opcija za ostvarivanje prava na navedeni podsticaj, a koji iznosi 10.000.000 KM investicije u materijalna ili nematerijalna sredstva na teritoriji razvijene i srednje razvijene jedinice lokalne samouprave, a kad je riječ o nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave  direktna ulaganja podrazumijevaju realizaciju projekata kojim se postiže zapošljavanje najmanje 50 radnika ili investiciju od 5.000.000 KM.

Takođe, zakonom se stvara pravni osnov za donošenje podzakonskog akta kojim će se propisati posebni uslovi i detanjnije urediti postupak dodjele podsticaja za direktna ulaganja od posebnog značaja.

Izmjene i dopune zakona stupaju na snagu 01.07.2022. godine.

Autor teksta:

Tijana Tatić, e-mail: [email protected]

About the author