Značaj zaštite žiga i industrijskog dizajna proizvoda u proizvodnji namještaja

Registracija žiga je put do stvaranja brenda. Žig štiti proizvod, brend ga prodaje!

Industrijski dizajn je ono po čemu će vaš proizvod biti primjećen od kupaca i po čemu će se učiniti privlačnim, dopadljivim ili poželjnim, a što će dovesti do prodaje proizvoda i povećanja njegove komercijalne vrijednosti!

Vaš je žig simbol na temelju kojeg će vas vaši klijenti odabrati a industrijski dizajn oblik i izgled proizvoda, koji je nov i čiji je individualni karakter rezultat posebnih obilježja linija, kontura, boja, oblika, odnosno materijala proizvoda samog po sebi ili njegovih ornamenata.

Ako registrujete svoj žig ili dizajn proizvoda, možete se zaštititi i njime se koristiti u poslovanju!

Upravljanje žigom trebalo bi biti sastavnim dijelom strategije brendiranja tokom poslovanja svakog privrednog društva, bez obzira na veličinu. S razvojem novih tržišta i interneta, privredna društva, više nego ikad, imaju nove unosne prilike kreirati vrijedne žigove i nove poslovne modele koji osiguravaju vidljivost njihovog društva. Međutim, te prilike takođe sve više zahtijevaju od privrednih društava da osiguraju i iskoriste svoja prava na žig te da izbjegnu povredu prava tuđih žigova. Žigovi olakšavaju potrošačima pronalaženje proizvoda na tržištu. Žigovi, omogućavaju razlikovanje vaših proizvoda ili usluga od proizvoda ili usluga konkurenata i pomažu da se vaše društvo identifikuje kao izvor proizvoda koji je označen žigom.

Pojavom sve većeg broja proizvođača jedne te iste vrste proizvoda u industriji namještaja, ujednačenog nivoa kvalitete i cijene, proizvođači se sada moraju suočiti s brojnim novim izazovima kako bi prodali svoj proizvod. Industrijski dizajn je najsigurnije rješenje zaštite a naširoko se koristi u raznim područjima, od metalurgije do visoke tehnologije. Ukoliko se ispuni glavni zadatak u proizvodnji namještaja tj. ukoliko se stvori inovativan i istovremeno ergonomski izgled proizvoda uz zadržavanje njegovih tehnoloških i funkcionalnih kvaliteta, velika je šteta ne provesti proceduru registracije industrijskog dizajna.

Najznačajnije sredstvo kojim se postiže jačanje i izgradnja samog brenda i proizvoda jeste registracija žiga i industrijskog dizajna kod Instituta za intelektualnu svojinu BiH. Žigom se može zaštiti oznaka koja, na primjer, predstavlja logo proizvoda, na koji način bi izbjegli da konkurenti istom ili sličnom oznakom ili nazivom obilježavaju proizvode koje oni pružaju.

Prednosti zaštite oznake žigom i industrijskog dizajna su mnogobrojne, a svakako je najznačajnija to što nakon registracije žiga imate isključivo pravo da koristite takvu oznaku (logo) ili oblik proizvoda , te sprečavate Vaše konkurente da koriste istu ili sličnu oznaku i dizajn za usluge koje pružaju i proizvode koje prodaju.

Na taj način se sprečava stvaranje zabune među potrošačima, koji bi mogli pogrešno smatrati da je neko ko prodaje proizvode pod oznakom ili dizajnom sličnom Vašoj u poslovnoj saradnji sa Vama ili da se čak radi o istom poslovnom subjektu. Na osnovu registrovanog žiga ili industrijskog dizajna mogli biste se suprostaviti svakom neovlašćenom korišćenju Vaše oznake i industrijskog dizajna (ili oznake koja je slična Vašoj) u proizvodnji, trgovini i drugim oblastima u kojima poslujete.

Ekskluzivna prava koja proizlaze iz registracije žiga omogućavaju vam da spriječite druge u stavljanju na tržište istih ili sličnih proizvoda pod identičnim ili zbunjujuće sličnim žigom. Stoga ćete biti u mogućnosti zabraniti konkurentima:

(a) da stave žig na proizvod ili njegovu ambalažu,

(b) da skladište ili prodaju proizvod koja nosi žig ili da pružaju usluge pod žigom za usluge,

(c) da uvoze ili izvoze proizvode pod žigom i/ili

(d) da koriste žig na poslovnoj dokumentaciji, internetskim stranicama ili u oglašavanju.

Uobičajena je zabluda da je registrovanjem firme tj. njenog poslovnog naziva u sudskom registru, ime društva automatski zaštićeno i kao žig. To nije tačno. Važno je napraviti razliku između imena privrednog društva, poslovnog naziva i žiga.

Postoje i brojni su primjeri današnjih kompanija koje su uspješno iskoristile industrijski dizajn i pomoću njega ostvarile korporativni identitet kroz liniju proizvoda.

Industrijskim dizajnom štiti se izgled cijelog ili dijela proizvoda Industrijskim dizajnom može biti zaštićen bilo koji industrijski ili zanatski proizvod, uključujući dijelove namijenjene za sastavljanje u kompleksan proizvod, grupe ili kompozicije proizvoda, ambalažu, modne krojeve, grafičke simbole i topografske oznake.

Vaš žig ili industrijski dizajn je u očima potrošača, oznaka kvaliteta Vaših proizvoda, stoga provođenje procedure registracije ovih prava treba da bude prioritet svakog privrednog društva.

Autor teksta: Vlačić Željko

E-mail: [email protected]

About the author