Svjetski dan prava potrošača – World Consumer Rights Day

Petnaestog dana mjesec marta obilježava se svjetski dan prava potrošača pa ćemo iskoristiti priliku da informišemo sve zainteresovane  da će  Advokatska firma SAJIĆ toga dana u periodu između 9,00 i 13,00 časova  pružati PRO BONO usluge pravnog savjetovanja u vezi ostvarivanja prava u oblasti zaštite potrošača. Bosna i Hercegovina je prvi put ovu oblast regulisala 2002. godine da bi 2006. godine bio usvojen Zakono o zaštiti potrošača koji je od tada pretrpio neznatne korekcije. Cilj nam je da na taj način podignemo svijest o važnosti zaštite potrošača i  njihovoj edukaciji kao značajnom faktoru za razvoj tržišta i odličnom katalizatoru konkurentnosti, kao i sprovođenja zakonskih propisa koji štite potrošače u BiH a za koji smatramo da nije  još uvijek na potrebnom nivou. Tome najbolje svjedoči broj žalbi koji prima Institucija ombudsmena za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini od kojih su najbrojnije one koje se odnose na kršenje prava potrošača u domenu ekonomskih usluga od opšteg interesa, poput žalbi na isporuku energije (struja, plin i grijanje) i vode, kao i telekomunikacionih usluga.

Kako biste dobili potrebne pravne savjete i upoznali se sa svojim pravima i obavezama, potrebno je da nas kontaktirate na broj telefona 051/227-620 ili putem e-mail-a: [email protected], te zakažete odgovarajući  termin konsultacija.

About the author