Značaj zaštite žiga/proizvoda

Registracija žiga je put do stvaranja brenda. Žig štiti proizvod, brend ga prodaje!

Vaš je žig simbol na temelju kojeg će vas vaši klijenti odabrati. Po njemu se razlikujete od svojih konkurenata. Ako registrujete svoj žig, možete ga zaštititi i njime se koristiti u poslovanju!

Upravljanje žigom trebalo bi biti sastavnim dijelom strategije brendiranja tokom poslovanja svakog privrednog društva, bez obzira na veličinu i djelatnost kojom se bavi. S razvojem novih tržišta i interneta, privredna društva, više nego ikad, imaju nove unosne prilike kreirati vrijedne žigove i nove poslovne modele koji osiguravaju vidljivost njihovog društva. Međutim, te prilike takođe sve više zahtijevaju od privrednih društava da osiguraju i iskoriste svoja prava na žig te da izbjegnu povredu prava tuđih žigova. Žigovi olakšavaju potrošačima pronalaženje proizvoda na tržištu. Žigovi, omogućavaju razlikovanje vaših proizvoda ili usluga od proizvoda ili usluga konkurenata i pomažu da se vaše društvo identifikuje kao izvor proizvoda koji je označen žigom. Na taj način se izdvajate od vaših konkurenata i pozicionirate vaš proizvod kao jedinstven na tržištu.

Najznačajnije sredstvo kojim se postiže jačanje i izgradnja brenda jeste registracija žiga kod Instituta za intelektualnu svojinu BiH. Žigom se može zaštiti oznaka koja, na primjer, predstavlja logo proizvoda, na koji način bi izbjegli da konkurenti istom ili sličnom oznakom ili nazivom obilježavaju proizvode koje oni pružaju.

Prednosti zaštite oznake žigom su mnogobrojne, a svakako je najznačajnija to što nakon registracije žiga imate isključivo pravo da koristite takvu oznaku (logo), te sprečavate Vaše konkurente da koriste istu ili sličnu oznaku za usluge koje pružaju. Na taj način se sprečava stvaranje zabune među potrošačima, koji bi mogli pogrešno smatrati da je neko ko prodaje proizvode pod oznakom sličnoj Vašoj u poslovnoj saradnji sa Vama ili da se čak radi o istom poslovnom subjektu. Na osnovu registrovanog žiga mogli biste se suprostaviti svakom neovlašćenom korišćenju Vaše oznake (ili oznake koja je slična Vašoj) u proizvodnji, trgovini i drugim oblastima u kojima poslujete.

Industrijski dizajn kao važan apsekt jedinstvenosti proizvoda na tržištu!

Industrijski dizajn je isključivo pravo na spoljašnji izgled proizvoda, odnosno ukupan vizuelni utisak koji proizvod ostavlja kod potrošača. Dizajn je trodimenzionalni ili dvodimenzionalni spoljašnji izgled proizvoda ili njegovog dijela, koji je određen njegovim vizuelnim karakteristikama, posebno linijama, konturama, bojama, oblikom, teksturom i/ili materijalima od kojih je proizvod sačinjen, ili kojima je ukrašen, kao i njihovom kombinacijom.

U pojedinim oblastima privrede zaštita industrijskog dizajna je veoma važna, te predstavlja ključni aspekt razlikovanja konkurenata koji obavljaju određenu djelatnost. Tako je, na primjer, zaštita industrijskog dizajna, naročito afirmisana kod proizvođača namještaja, predmeta za kućanstvo, mašinskih elemenata i opreme, rasvjetne opreme, pa sve do elektronskih uređaja. Proizvođači ovih i sličnih proizvoda registracijom industrijskog dizajna stiču isključivo pravo da zabrane trećim licima neovlašteno ekonomsko iskorištavanje registrovanog industrijskog dizajna. U praksi, to znači da nosilac industrijkog dizajna ima ekskluzivno pravo industrijske i zanatske izrade proizvoda za tržište, na osnovu primjene zaštićenog dizajna, upotrebe i skladištenja takvog proizvoda, ponude proizvoda radi njegovog stavljanja u promet, zatim samog stavljanja u promet, kao i uvoza, izvoza ili tranzita takvog proizvoda preko teritorije države u kojoj je dizajn registrovan.

Dakle, radi se o širokom spektru prava koje zakon garantuje nosiocu industrijskog dizajna, zbog čega je preporuka da proizvođači proizvoda kod kojih spoljašnji izgled proizvoda u određenoj mjeri ili u cijelosti determiniše privlačnost proizvoda potrošačima, registruju industrijski dizajn i zaštite svoje pravo na jedinstvenost i prepoznatljivost na tržištu.

Autor teksta: Igor Letica

E-mail: [email protected]

About the author