15.03. Svjetski dan prava potrošača – World Consumer Rights Day: Fair digital finance

Danas se obilježava svjetski dan prava potrošača pa ćemo iskoristiti priliku da se prisjetimo začetaka prava potrošača, njihovog razvoja, kao i ovogodišnje teme. Svjetski dan prava potrošača porijeklo ima u Deklaraciji o osnovnim pravima potrošača koju je donio bivši američki predsjednik John F. Kennedy 1962. godine. Deklaracija je  tada  definisala četiri osnovna prava potrošača: pravo na sigurnost roba i usluga; pravo na cjelovitu, istinitu i pravovremenu informaciju; pravo na izbor roba i usluga i pravo potrošača da se čuje njihov glas. Ujedinjene nacije (UN) ustanovile su Međunarodni dan prava potrošača 1983. godine, a Bosna i Hercegovina je prvi put ovu oblast regulisala 2002. godine da bi 2006. godine bio usvojen Zakono o zaštiti potrošača koji je od tada pretrpio neznatne korekcije.

Svjetski dan prava potrošača prvi put je obilježen 15.03.1983. godine, a kao i svake godine Consumers International provodi kampanju u cijelom svijetu na jednu zadanu temu. Ove godine tema su „Fair digital finance“.

Digitalne tehnologije su preobrazile načine plaćanja, kredite, osiguranja, tako da dobro i pravedno upravljanje tim procesima postaje ključni faktor za potrošače. Neke procjene su da će do 2024. godine broj korisnika digitalnog bankarstva porasti na 3,6 milijardi korisnika, što znači da će pored mnogo novih poslovnih mogućnosti istovremeno doći i do porasta rizika i  opasnosti za potrošače, pa samim tim brzi razvoj digitalnih financijskih usluga traži i bržu i inovativniju regulativu kojoj će u centru pažnje biti jačanje i zaštita potrošača.

Iako su zaštita potrošača i njihova edukacija  važan faktor za razvoj tržišta i odličan katalizator konkurentnosti, sprovođenje  zakonskih propisa koji štite potrošače u BiH nije  još uvijek na potrebnom nivou. Tome najbolje svjedoči broj žalbi koji prima Institucija ombudsmena za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini od kojih su u protekloj godini najbrojnije bile one koje se odnose na kršenje prava potrošača u domenu ekonomskih usluga od opšteg interesa,  koje ispunjavaju osnovne potrebe potrošača, poput žalbi na isporuku energije (struja, plin i grijanje) i vode, kao i telekomunikacionih usluga.

Autor teksta: Tijana Tatić, advokat

E-mail: [email protected]

About the author