Analiza tržišta osiguranja u BiH

Prema zvaničnoj statistici tržišta osiguranja Agencije za osiguranja u Bosni i Hercegovini u periodu od 01.01.2023. godine do 30.06.2023. godine, na bosanskohercegovačkom tržištu ostvarena je ukupna premija osiguranja u iznosu od 488.767.950 KM.

Što se tiče tržišta na entitetskom nivou, ukupna premija na tržištu osiguranja Republike Srpske za period od 01.01.2023. do 30.06.2023. godine iznosila je 146.312.727 KM. U pogledu strukture navedene premije interesantno je da se daleko veći dio premije odnosi na neživotna osiguranja, i to 133.041.838 KM ili 90,9% od ukupne premije, dok je obračunata premija životnih osiguranja iznosila svega 13.270.889 КМ ili 9,1% od ukupne premije ostvarene na tržištu osiguranja Republike Srpske.

Tržište osiguranja na području Federacije Bosne i Hercegovine bilježi daleko veću premiju u odnosu na tržište Republike Srpske. Naime, na tržištu Federacije BiH ostvarena je premija u ukupnom iznosu od 342.455.223 KM, od čega se 257.978.266 KM ili 75,3% od ukupne premije odnosi na premiju neživotnih osiguranja, dok se 84.476.957 KM ili 24,7% od ukupne premije odnosi na premiju životnih osiguranja.

Tabela 1: Prikaz ukupne premije na tržištu entiteta BiH.

TRŽIŠTENEŽIVOTNA OSIGURANJAŽIVOTNA OSIGURANJAUKUPNO
RS133.041.838 KM90,9%13.270.889 КМ9,1%146.312.727 KM
FBiH257.978.266 KM75,3%84.476.957 KM24,7%342.455.223 KM
BiH391.020.104 KM80%97.747.846 KM20%488.767.950 KM

Izvor: Statistika tržišta osiguranja Agencije za osiguranje u BiH.

Dakle, uprkos tome što se na tržištu Federacije BiH bilježi veća premija, što je očekivano imajući u vidu da je riječ o znatno većem tržištu, primjećuje se izvjesna sličnost u pogledu odnosa premije neživotnih i životnih osiguranja: premija koja se odnosi na neživotna osiguranja nesrazmjerno je veća u odnosu na premiju životnih osiguranja.

Ovakav odnos ipak ne čudi, imajući u vidu da u grupu neživotnih osiguranja spada i osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (osiguranje od autoodgovornosti), koje u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ima obavezujući karakter. Tako, premija osiguranja od autoodgovornosti u Republici Srpskoj u period od početka tekuće godine do 30.06.2023. godine iznosi čak 90.923.913 KM, dok na tržištu Federacije BiH u istom periodu iznosi 140.772.297 KM. Značaj ove vrste osiguranja za cjelokupno tržište postaje još jasniji kada se iznos ukupne premije osiguranja od autoodgovornosti, koja na nivou BiH iznosi 231.696.210 KM uporedi sa sljedećom po redu vrstom osiguranja po veličini ostvarene premije. Tako se na drugom mjestu na tržištu BiH našlo životno osiguranje sa premijom od 87.257.699 KM, dok je osiguranje motornih vozila na trećem mjestu sa premijom od 53.677.243 KM.

Tabela 2: Prikaz premije po vrstama osiguranja na tržištu BiH.

 VRSTA OSIGURANJAOSTVARENA PREMIJAUDIO
1.Osiguranje od autoodgovornosti231.696.210 KM47,40%
2.Životno osiguranje87.257.699 KM17,85%
3.Osiguranje motornih vozila53.677.243 KM10,98%
4.Osiguranje od nezgode30.618.236 KM6,26%
5.Ostala osiguranja imovine22,322,355 KM4,57%
6.Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda21.949.216 KM4,49%
7.Zdravstveno osiguranje10,381,734 KM2,12%
8.Dodatna osiguranja uz osiguranje života10.028.351 KM2,05%
9.Ostala osiguranja od odgovornosti7.507.168 KM1,54%
10.Osiguranje kredita4.232.233 KM0,87%
11.Osiguranje raznih finansijskih gubitaka3.714.644 KM0,76%
12.Osiguranje robe u prevozu2.981.179 KM0,61%
13.Osiguranje pomoći1.427.950 KM0,29%
14.Rente358.292 KM0,07%
15.Osiguranje jemstva305.773 KM0,06%
16.Druge vrste životnih osiguranja103.504 KM0,02%
17.Osiguranje od odgovornosti za upotrebu vazduhoplova90,039 KM0,02%
18.Osiguranje troškova pravne zaštite66.681 KM0,01%
19.Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila24.180 KM0,00%
20.Osiguranje šinskih vozila11.251 KM0,00%
21.Osiguranje plovila10.038 KM0,00%
22.Osiguranje zračnih letjelica3.975 KM0,00%

Izvor: Statistika tržišta osiguranja Agencije za osiguranje u BiH.

Uprkos ekonomskoj krizi uzrokovanoj posljedicama pandemije COVID – 19 kao i tekućim geopolitičkim dešavanjima, na tržištu osiguranja Bosne i Hercegovine zabilježen je porast ukupne premije od 9,9% u odnosu na prošlu godinu. Na tržištu Republike Srpske iznos ostvarene premije veći je za 10,5%, a na tržištu Federacije BiH za 9,6% u odnosu na prošlu godinu. Za nešto veći rast koji se može primjetiti na tržištu Republike Srpske potencijalno je zaslužan porast cijena polisa osiguranja od autoodgovornosti koji je nastupio u martu 2023. godine u Republici Srpskoj. S obzirom na to da su cijene polisa osiguranja od autoodgovornosti od 16.09.2023. godine povećane i na nivou Federacije BiH, do iduće zvanične statistike možemo očekivati još veći porast premije na nivou ovog entiteta.

Paralelno sa rastom ukupne premije zabilježen je i porast ukupnog iznosa isplaćenih šteta. Na tržištu Bosne i Hercegovine u 2023. godini do 30.06. isplaćeno je ukupno 199.978.958 KM, što je 7.950.042,43 KM više nego u u istom period prošle godine.

 Navedena pojava predstavlja trend koji je prisutan ne samo na tržištu BiH, već i u svim drugim zemljama jadranske regije. Porast iznosa likvidiranih šteta ne iznenađuje, imajući u vidu da se javlja kao posljedica porasta stope inflacije. Navedeno posebno pogađa sektor osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, a samim tim i cjelokupno bosanskohercegovačko tržište osiguranja, imajući  u vidu učešće ove vrste osiguranja u ukupno ostvarenoj premiji. Ovo iz razloga što poskupljenje cijena dijelova i popravki motronih vozila ima presudan uticaj na profitabilnost poslovanja osiguravajućih društava u Bosni i Hercegovini.  Ukoliko se trend rasta likvidiranih šteta nastavi, realno je očekivati da osiguravajuća društva povećaju cijenu osiguranja u skorijoj budućnosti, kako bi na taj način obezbijedili povećanje ukupne premije, a sve u cilju održanja solventnosti i profitabilnosti.

Autor: Jelena Milinkovic

E-mail: [email protected]

About the author