Izmjene i dopune Zakona o radu RS

U Službenom glasniku Republike Srpska br. 119 od 29. decembra 2021. godine objavljene su Izmjene i dopune Zakona o radu RS.  Cilj ovih izmjena bi trebalo da bude povećanje plata zaposlenih u Republici Srpskoj što predstavlja jednu od mjera Vlade Republike Srpske koje će doprinijeti privrednom rastu i povećanju plata radnika kao i poboljšanju ekonomsko socijalnog položaja radnika u Republici Srpskoj. S tim u vezi, predloženim zakonskim rješenjima regulisano je da je osnovica za obračun poreza na dohodak bruto plata koja uključuje porez na dohodak i doprinose koji se isplaćuju.

Ove izmjene i dopune Zakona o radu predstavljaju dio seta mjera za povećanje plata zaposlenih u Republici Srpskoj, budući da se predloženim izmjenama drugih zakona Republika Srpska odriče dijela doprinosa, čime bi se plate zaposlenih trebale uvećati za određeni iznos. S obzirom na to da je planirano da osnovica za obračun poreza na dohodak bude bruto plata, to predstavlja razliku u odnosu na do sada važeći zakon kojim je propisano da je osnovica za obračun poreza na dohodak plata prije oporezivanja, pa je bilo neophodno pristupiti izmjenama Zakona o radu, na način da se plata definiše kao bruto plata koja uključuje porez na dohodak i doprinose koji se isplaćuju.

Pored ovih izmjena uveden je i novi stav u vezi najniže plate, koji reguliše da najniža plata koja se isplaćuje radniku se uvećava po osnovu radnog staža. Do sada je najniža plata bila neka vrsta zaštitnog mehanizma koji treba da obezbijedi minimalno potrebna sredstva za život radnika, međutim primjenom novih propisa stavljaju se u neravnopravan položaj radnici koji imaju manje radnog staža.

Vlada je donijela odluku da najniža plata za 2022. godinu iznosi 590 KM.

Za dodatne informacije kontaktirajte advokata Tijanu Tatić, e-mai: [email protected]

About the author