Mjere zaštite privrednih subjekata zbog krize izazvane Covid-19 virusom

Advokatska firma “Sajić” je na raspolaganju svojim klijentima u rješavanju svih pravnih, poreskih i finansijskih aspekata koji su nastali I koji će nastati u vezi sa  novonastalom krizom zbog Covid-19  virusa. Kao Vaš kompetentan, iskusan i pragmatičan savjetnik želimo da zajedno sa vama saniramo I preduprijedimo sve potencijalne posljedice koje ova vanredna situacija može da izazove vašem poslovanju. U nastavku teksta možete pročitati neke od prvih mjera I koraka koje privredni subjekt može preduzeti radi provjere I sprečavanja okolnosti koje mogu ugroziti poslovanje privrednog subjeta.

 1. Kada su u pitanju komercijalni ugovori, vezani za trgovinu robom I uslugama u kojima se privredni subjekt javlja kao kupac ili prodavac  prvenstveno je potrebno:
 • Planirati I preduzeti  mjere  u slučaju  otkazivanja naružbi privrednom subjektu od strane kupaca
 • Poštovanje  prava privrednog  subjekta da kao kupac  otkaže svoje narudžbe
 • Održavati redovan kontakt sa dobavljačima I obezbijediti zamjenske  dobavljače  po potrebi
 • Održavati redovan kontakt sa kupcima
 • Istražiti kretanje na tržištu (npr. minimalne količine, ograničene cijene, održavanje ponude I potražnje)
 • Preduzeti mjere pravilnog upravljanja potraživanjima I obavezama
 • Ispitati moguću štetu I odštetne zahtjeve iz polisa osiguranja
 • Pregledati sve druge ugovore koji mogu uticati na poslovanje društva u ovoj situaciji
 • Dokumentovati sve preduzete mjere

2. Istovremeno sa preduzimanjem gore navedenih mjera potrebno je da preduzmete sve potrebne mjere koje se tiču pravilnog upravljanja potraživanjima I likvidnošću privrednog subjekta.

U tom smislu potrebno je :

 • Blagovremeno praćenje zahtjeva za finansiranjem odnosno planiranje likvidnosti
 • Kontinuirano ažuriranje kratkoročne prognoze likvidnosti privrednog subjekta
 • Praćenje mogućnosti realizovanja kredita privrednog subjekta u skladu sa dogovorenim uslovima
 • Praćenje kreditne sposobnosti svih dužnika privrednog subjekta
 • Praćenje mogućnosti naplativosti obezbjeđenja I kolaterala
 • Proaktivna komunikacija sa svim drugim povjeriocima.

3. Pored toga, privredni subjekt mora da ispita postojanje potrebe za reorganizacijom poslovanja, bilo da se ta reorganizacija odnosi na proces rada, interne procedure subjekta, procedure plaćanja ili bilo koje druge promjene koje su potrebne radi prilogađavanja tržišnim uslovima I umanjenju svih posljedica I rizika kojem društvo može da bude izloženo.

4. Privredni subjekt mora da vodi računa I o svojim zaposlenim I uspostavi organizaciju rada koja neće ugrožavati ni poslovanje društva ni zdravlje njegovih zaposlenih. U tom pravcu, potrebno je planirati I preduzimati mjere koje se odnose na:

 • Bezbjednosti I zdravlje zaposlenih na radnom mjestu (dezinfekcija radnih prostorija, zabrana prisustvovanju okupljanjjima sa većim brojem ljudi, poslovna putovanja)
 • Planiranje I preduzimanje mjera za skraćivanje radnog vremena privrednog subjekta uz pribavljanje svih potrebnih odobrenja I saglasnosti od nadležnih organa
 • Privremeno odsustvo sa posla zaposlenih za koje postoji sumnja da su zaraženi
 • Privremeno zatvaranje prostorija privrednog subjekta uz omogućavanje rada od kuće ukoliko je to moguće s obzirom na djelatnost privrednog subjekta
 • Planiranje I preduzimanje mjera isplaćivanja plata za radnike uz praćenje odluka nadležnih organa
 • Planiranje I preduzimanje mjera u slučaju potrebe za prekovremeni rad nakon prestanka vanrednih mjera u cilju optimalizacije poslovanja društva i saniranja potencijalne štete tokom ovog perioda.

5. Takođe, potrebno je preduzeti sve mjere kako bi se odložile obaveze društva koje isto u ovom trenutku nije u mogućnosti da ispuni uz praćenje odluka I uputstava nadležnih organa a koje prvenstveno odnose na:

 • Potpuno ili djelimično odlaganje plaćanja poreskih obaveza
 • Planiranje plaćanja poreza u anuitetima
 • Smanjenje akontacije poreza

Ukoliko privredni subjekt blagovremeno izvrši sve provjere koje smo prethodno naveli, preduzme sve mjere kako bi u što većoj mjeri umanjio posljedice ove krize, to će planiranje oporavka društva, uspostavljanje redovnih procesa rada I otklanjanje posljedica nastalih za društvo u velikoj mjeri biti olakšano.

About the author