Odluka o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini za 2024.godinu

Na prijedlog Ministarstva civilnih poslova  Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara BIH je dana 11.01.2024.godine donijelo Odluku o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini za 2024.godinu. Odlukom je utvrđena godišnja kvota radnih dozvola za produženje i novo zapošljavanje stranaca u BIH za 2024.godinu u ukupnom iznosu od 6.073 radne dozvole. Od utvrđenog broja radnih dozvola na Federaciju BIH se odnosi 4.295 radnih dozvola, na Republiku Srpsku 1.400 radnih dozvola i 378 radnih dozvola za Brčko Distrikt BIH.Broj radnih dozvola koje se mogu izdati za produženje već izdanih radnih dozvola ukupno iznosi 2.450 radnih dozvola, od čega se na Federaciju BIH odnosi 1.950 radnih dozvola, Republiku Srpsku 400 radnih dozvola i 100 radnih dozvola za Brčko distrikt BIH. Za novo zapošljavanje stranaca u BIH može se izdati ukupno 3.623 radne dozvole, od čega za Federaciju BIH 2.345 radnih dozvola, Republiku Srpsku 1.000 radnih dozvola i 278 radnih dozvola za Brčko distrikt BIH.Navedeni broj radnih dozvola se raspoređuje  po pojedinim djelatnostima i zanimanjima.Dopuštena su određena odstupanja od utvrđenog broja radnih dozvola za novo zapošljavanje po pojedinačnim djelatnostima, s tim što se ne može preći ukupan broj radnih dozvola prema teritorijanoj raspodjeli kako je utvrđeno ovom odlukom.

Autor teksta:  Sanja Đukić

E-mail: [email protected]

About the author