Usvojen Pravilnik o postupku dodjele podsticaja za povećanje plate radnika

Sredinom tekuće godine usvojen je Zakon o podsticajima u privredi u RS koji pored podsticaja za direktna ulaganja koje grupiše u dvije grupe prema vrijednosti projekta predviđa i podsticaje za zapošljavanje novih radnika. Cilj donošenja ovog Zakona je bio da se podstakne razvoj privrednog ambijenta i povećanje plata radnika na način da društva koja povećaju radnicima plate imaju pravo na podsticaj u vidu povrata uplaćenih doprinosa na povećanje plate do 70%.

Sa zakašnjenjem od skoro tri  mjeseca od predviđenog roka usvojen je Pravilnik o postupku dodjele podsticaja za povećanje plate radnika na osnovu kojeg će privredni subjekti imati pravo na podsticaj za radnike koji su bez prekida prijavljeni u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa najkasnije od marta 2019. godine, te do određenog mjeseca u obračunskom periodu za koji se podnosi zahtjev za podsticaj. 

Pravilnikom je regulisano da pravo na podsticaj imaju privredni subjekti koji su registrovani zaključno sa martom 2019. godine i koji ispunjavanju opšte i posebne uslove propisane Zakonom o podsticajima u privredi RS. Opšti uslov odnosi se na uredno podnesene poreske prijave dostavljene nadležnoj jedinici Poreske uprave, a posebni uslovi u vezi sa višom platom podrazumijevaju da je radniku od momenta povećanja plata isplaćena viša plata za jedan ili više mjeseci obračunskog perioda u odnosu na početni iznos plate. Promjena početnog iznosa plate i prava na visinu podsticaja sa 30% na 70% plaćenih doprinosa podrazumijeva da  privredni subjekt u najmanje dva obračunska perioda poveća platu radnika.

Pravilnikom su propisana i ograničenja i izuzeci od prava na podsticaj u smislu da privredni subjekti ne mogu biti dobiti podsticaj za radnike za koje ostvaruju pravo na povrat dijela ili svih plaćenih doprinosa na osnovu zakona kojim se uređuje zapošljavanje invalida, kao i na osnovu drugih posebnih propisa i dokumenata.

Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaj podnosi se u elektronskoj i pisanoj formi. Elektronski putem zahtjev se podnosi putem aplikacije na stranici Ministarstva privrede i preduzetništva. Nakon što se kroz aplikaciju automatski potvrdi ispravnost zahtjeva, privredni subjekt je dužan da zahtjev odštampa i ovjeri te u pisanoj formi dostavi Ministarstvu. Uz zahtjev se dostavljaju podaci o privrednom subjektu, spisak radnika za koje se traži podsticaj, kao i ugovori o radu sa početnom i uvećanom platom.

Sve dodatne informacije mozete dobiti od Sanje Đukic putem e-mail adrese: [email protected] .

About the author