Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

Narodna skupština Republike Srpske na Sedmoj redovnoj sjednici održanoj dana 14.12.2023.godine usvojila je Zakon o izmjenama i dopuni Zakona  o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, a koji zakon je stupio na snagu 01.01.2024.godine.Navedenim izmjenama određeno je da se naknada  više ne obračunava po osnovu radnog staža, nego po osnovu toga koliko je nezaposleno lice bilo osigurano od nezaposlenosti, odnosno koliko ima staža osiguranja.

Takođe, izmjenjen je i period za koje lice ostvaruje pravo na naknadu i visinu iste, tako da lica koja su bila osigurana  između 30 i 35 godina umjesto 18 mjeseci naknadu će  primati 15 mjeseci, a lica koja su bila osigurana od nezaposlenosti više od 35 godina umjesto 24 mjeseca naknadu će primati  maksimalno do 18 mjeseci.Iznos novčane naknade utvrđen ovim izmjenama  ne može biti niži od 55% najniže plate u Republici, a prije ovih izmjena nije mogao biti ispod 80 % od najniže plate u Republici Srpskoj.

Autor testa: Sanja Đukić

E-mail: [email protected]

About the author