Zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje

U “Službenom listu FBIH” broj 38 od 20 maja 2022. godine objavljen je Zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, na osnovu kojeg je prestao da važi raniji Zakon o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina (‘Službene novine Federacije BiH’, br. 6/98, 35/98, 11/99 i 50/11).

Ovim zakonom  uređena su pitanja koja se odnose na mjere za zabranu i ograničenje upotrebe duvana, duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje, zabranu njihovog reklamiranja, promocije i sponzorisanja, sprječavanje pristupa maloljetnih lica tim proizvodima, sastav duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje, obavezne oznake na pakovanjima, suzbijanje štetnih posljedica, preventivne mjere, osnivanje Federalne komisije za kontrolu upotrebe duvana, duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje, i u konačnom nadzor nad provođenjem zakona.

Donošenje ovog zakona se dugo očekivalo budući da je trebalo da predstavlja efikasno sredstvo u ograničavanju upotrebe duvanskih proizvod ai odvraćanju stanovništva u konzumaciji istih. Ograničenja su svakako uvedena, iako ne možda tako stroga kao što se prethodno očekivalo.

Zakon po pravilu daje detaljan pregled definicija svih bitnih pojmova, te definiše i nove duhanske proizvode, te elektronske cigarete i bezdimne duhanske proizvode (duhanski proizvod čija upotreba ne uključuje postupak izgaranja) što će biti posebno zanimljivo potrošačima različitih vidova duvanskih proizvod akoji ne spadaju u klasične cigarete zbog čega se često smatraju izuzetim od zabrana koje se odnose na standardne duvanske proizvode (kao što su cigare, cigarete i cigarilosi).

Shodno navedenom zakonu, pušenje se zabranjuje u svim zatvorenim javnim prostorima, mjestu rada i u javnom prevozu, a da ne bi bilo zabune zakon u definicijama uređuje šta se podrazumijeva pod ovim pojmovima.

Upravo zbog značaja uspostavljene zabrane potrebno je naglasiti šta se smatra zatvorenim javnim prostorom:

“svaki prostor, koji ima krov ili tavanicu (pokretnu ili nepokretnu) i potpuno zatvoreno više od polovine površine pripadajućih stijena, javno dostupan i namijenjen individualnom ili zajedničkom korištenju, bez obzira na pravo vlasništva ili pravo pristupa, a između ostalih, obuhvaća zajedničke prostore u stambenim zgradama, sve prostore u građevinama u kojima su smještene javne institucije, ustanove i preduzeća te sve prostore u građevinama u kojima se obavljaju djelatnosti iz oblasti javnog prevoza, zdravstva, socijalne zaštite, vaspitanja i obrazovanja, trgovine, trgovački centri, prostori namijenjeni obavljanju uslužnih djelatnosti, sporta i rekreacije, ugostiteljstva, smještaja i turizma, kulture, umjetnosti i nauke, sajmova i izložbi, te prostore iz djelatnosti medija, igara na sreću, vjerskog, političkog i građanskog okupljanja, kao i svaki povezani i drugi pripadajući zatvoreni prostor, kao što su hodnici, liftovi, stepeništa, predvorja, zajedničke prostorije, toaleti, čekaonice, kantine, pomoćni objekti, magacini, podrumi, garaže”.

Provođenje zabrane pušenja obavezni su osigurati vlasnik i korisnik prostora.

Propisano je koje additive je zabranjeno stavljati u duvanske proizvode, odnosno zabranjeno je stavljanje u promet duvanskih proizvoda koji sadrže takve additive, a cigarete koje se stavljaju u promet na teritoriji Federacije BIH podliježu obaveznom laboratorijskom ispitivanju emisije katrana, nikotina i ugljen-monoksida.

Takođe, proizvođači i uvoznici duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje imaju obavezu da nadležnom ministarstvu dostavljaju relevantne, propisane podatke kao što su spisak svih sastojaka i njihovih količina po vrsti i tipu koji se koriste u proizvodnji duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, te obavijestiti o novim proizvodima koje namjeravaju staviti na tržište, a sadržaj obavještenja je detaljno propisan zakonom.

Zakon očekivano posvećuje i značajnu pažnju pakovanju i označavanju duvanskih proizvoda ne ostavljajući ni tu mnogo prostora za strateško manevrisanje u pogledu reklamiranja istih ili zaobilaženja nametnutih zabrana.

Zabrana reklamiranja je prisutna kao i u ranijim sličnim propisima, te se ogleda u nemogućnosti bilo kakvog vida reklame, promocije i drugih oblika koje je zakon propisao a koji se mogu smatrati davanjem informacija ili sugestija upotrebe u korist duvanskih proizvoda. Izuzeci naravno postoje, ali su jasno definisani i ograničeni.

 Duvanski proizvodi i ostali proizvodi za pušenje mogu biti postavljeni ili biti vidljivi u trgovinskim objektima, ali ne smiju biti izloženi u komercijalnu svrhu niti na jednom drugom mjestu niti se smiju prodavati na način da kupci mogu slobodno uzeti robu. Takođe, zabranjeno je prodavati ili poklanjati u komercijalne svrhe cigarete pojedinačno ili u pakovanjima sa manje od 20 komada ili u rinfuzi.

Vlada Federacije BIH donosi odluku kojom se usvaja multisektorski Program za kontrolu upotrebe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za u cilju jačanja društvene brige za zdravlje stanovništva, očuvanja i unaprjeđenja zdravlja, otkrivanja i suzbijanja faktora rizika za nastanak oboljenja, te sticanja znanja i navika o zdravom načinu života. Pored toga  Vlada Federacije rješenjem imenuje Federalnu komisiju za kontrolu upotrebe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje sa nadležnostima koje su propisane ovim zakonom.

Nadzor nad sprovođenjem zakona vrši Federalna uprava za inspekcijske poslove putem nadležnih federalnih inspektora i kantonalni organi za inspekcijske poslove, a zakon sadrži i poglavlje sa kaznenim odredbama Kojima su propisane novčane kazne za ponašanje koje je usprotno ovom zakonu, te se kazne kreću u rasponu od 2.000,00 KM do 10.000,00 KM, s tim da će se novčanom kaznom od 100,00 KM za prekršaj kazniti fizičko lice koje upotrebljava duvan, duvanske proizvode i ostale proizvode za pušenje, osim duhana za žvakanje i duhana za šmrkanje, u zatvorenim javnim prostorima, mjestima rada i u javnom prevozu; zatim koje besplatno nudi duhan, duhanske proizvode i ostale proizvode za pušenje na javnom zatvorenom mjestu u svrhu reklamiranja i promocije; te upotrebljava duhan, duhanske proizvode i ostale proizvode za pušenje, osim duhana za žvakanje i duhana za šmrkanje, u privatnim sredstvima prevoza u kojem se nalazi maloljetno lice ili više njih.

Tekst napisala Milica Karadža

E-mal: [email protected]

About the author