Zakon o osnovnom vaspitanju i obrazovanju

U službenom glasniku Republike Srpske broj 81 od dana 25. avgusta 2022. Godine obavljen je Zakon o osnovnom vaspitanju i obrazovanju koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na dvadeset drugoj redovnoj sjednici, održanoj 23. juna 2022. godine. Ovim zakonom uređuje se djelatnost osnovnog vaspitanja i obrazovanja kao dio jedinstvenog vaspitno-obrazovnog sistema Republike Srpske, osnivanje i prestanak rada ustanova osnovnog vaspitanja i obrazovanja, formiranje i rad savjetodavnog tijela u oblasti vaspitanja i obrazovanja, prava, obaveze, dužnosti i odgovornosti učenika, roditelja i zaposlenih u školi, nastavni planovi i programi, umjetničko vaspitanje i obrazovanje, upravljanje i rukovođenje školom, obezbjeđivanje sredstava, vrednovanje kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada, priznavanje svjedočanstava, dokumentacija, evidencija i javne isprave, te nadzor nad radom škola.

Kao cilj ovog zakona postavljano je podsticanje cjelovitog i harmoničnog razvoja učenika u skladu sa njegovim sposobnostima kroz sticanje operativnih i funkcionalnih znanja i razvoja kritičkog i logičkog mišljenja u procesu cjeloživotnog učenja, te je već u uvodnim odredbama naglašeno da je osnovno vaspitanje i obrazovanje je djelatnost od opšteg interesa, te se takođe jasno ističe da svako dijete ima jednaka prava i jednake mogućnosti u osnovnom vaspitanju i obrazovanju bez diskriminacije po bilo kom osnovu.

Zakon reguliše ovu oblast u preko 200 članova podijeljenih u 18 glava, a  stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (‘Službeni glasnik Republike Srpske’, br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20). U pogledu na prethodni Zakon, novi sadrži posebne glave poput produženog boravka, boravka i programa za djecu u godini pred polazak u školu, zatim glavu koja se bavi pitanjima ekskurzija, izleta, škola u prirodi i ostalih aktivnostima koje doprinose razvoju učenika, te glavu koja se odnosi na pitanje ishrane učenika. Iako ove oblasti jesu bile pomenute u prethodnom zakonu, ovaj zakon ih uobličava u posebne cjeline, te se njima bavi odvojeno od drugih pitanja.

Prilikom rasprave prije donošenja zakona primjedbe su se odnosile se na naziv “Svetosavska nagrada” jer, kako se navodi, taj naziv označava istoriju samo jednog naroda i da Bošnjaci ne mogu da se identifikuju sa takvim nazivom, te su dalje primjedbe bile usmjerene na pozivanje odluke Ustavnog suda BiH koje se odnose na ravnopravnost konstitutivnih naroda i ostalih, koja se odnosi na naziv jezika u upotrebi.

Autor teksta:

Nikolina Zubac, str.saradnik

E-mail: [email protected]

About the author