Zakon o izmjeni Zakona o otpisu potraživanja

Narodna skupština Republike Srpske na Sedmoj redovnoj sjednici, održanoj 14. decembra 2023. godine, usvojila je Zakon o izmjeni Zakona o otpisu potraživanja, kojim će se poreskim dužnicima koji do 1. jula 2024. godine izmire cjelokupan iznos glavnog poreskog duga i troškove postupka prinudne naplate dospjelih za plaćanje do 31. decembra 2022. godine otpisati pripadajuća kamata po tom osnovu. Navedena izmjena Zakona objavljena je u „Službenom glasniku Republike Srpske“ broj 112 od 22. decembra 2023. godine, a stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku, odnosno 29. decembra 2023. godine.

Navedenim izmjenama određeno je da se postupak otpisa potraživanja po osnovu kamata pokreće zahtjevom za otpis potraživanja, koji se podnosi Poreskoj upravi. Obrazac zahtjeva za otpis potraživanja propisuje direktor Poreske uprave u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog zakona, i rješenjem odlučuje o zahtjevu za otpis potraživanja po osnovu kamata.

Iz Ministarstva finansija navode da se Zakonom uspostavljaju pravne pretpostavke za efikasniju naplatu poreskih obaveza, kojim bi se privrednim društvima olakšao finansijski položaj i poboljšala njihova likvidnost, imajući u vidu krizu na globalnom tržištu. Time se stvara pravni okvir da se poreskim obveznicima koji imaju neizmirene poreske obaveze dospjele do 31. decembra 2022, izmirenjem cjelokupnog iznosa glavnog duga i troškova postupka prinudne naplate otpišu potraživanja kamata, pod uslovom da se glavni dug izmiri do 1. jula 2024. godine.

U redovnim okolnostima ne postoji potreba za donošenjem ovakvog zakona, jer su poreski dužnici obavezni da ispunjavaju sve svoje obaveze u skladu sa zakonima. Međutim, ukupan poreski dug u Republici Srpskoj na dan 31. decembar 2022. godine iznosi više od 1,1 milijardu KM, od čega se na glavnicu odnosi 929,6 miliona KM, a na kamatu 227,9 miliona KM. Kriza izazvana pandemijom korona virusa, te poremećaji na globalnom tržištu usljed ratnih dešavanja u Ukrajini i na Bliskom Istoku, izazvali su veoma visoku inflaciju te se pojavila potreba za stvaranjem mogućnosti poreskim dužnicima da unaprijede tekuću likvidnost. S obzirom na to da se poreskim dužnicima otpisuje značajan iznos kamate, očekuje se da će to podstaći izmirenje glavnog duga u značajnom iznosu.

Autor teksta: Tamara Bećarević

About the author