Zakon o sticanju statusa slobodnog umjetnika i stručnjaka u kulturi

U Službenom glasniku Republike Srpske, br. 41/21 od 18.05.2021. godine objavljen je Zakon o sticanju statusa samostalnog umjetnika  i samostalnog stručnjaka u kulturi, usvojen na 16. Redovnoj sjednici Narodne skupštine održanoj 28.04.2021. godine. Ovim zakonom uređeni su uslovi i načini sticanja statusa slobodnog umjetnika i slobodnog stručnjaka u kulturi, kao i njegova prava i obaveze, vođenje evidencije, obezbjeđivanje sredstava, te druga važna pitanja značajna za ovu materiju.

Navedeni zakon za cilj ima utvrđivanje statusa samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi, a sve u u svrhu podsticanja umjetničkog i kulturnog stvaralaštva umjetnika i stručnjaka u kulturi Republike Srpske, ali i utvrđivanje administrativnih i finansijskih mjera za jačanje samog stvaralaštva.

Član 5. ovog Zakona definiše status samostalnog umjetnika te predviđa sljedeće: Samostalni umjetnik je umjetnik koji samostalno, u vidu jedinog zanimanja, stvara autorska djela iz oblasti umjetnosti ili izvodi i interpretira umjetnička ili autorska djela iz oblasti umjetnosti i kulture, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast kulture.Status samostalnog umjetnika se može steći za svaku djelatnost u oblasti umjetničkog stvaralaštva, produkcije i interpretacije: književnost, pozorišna umjetnost, muzička i muzičko-scenska umjetnost, umjetnička igra, likovne umjetnosti, primijenjene umjetnosti i dizajn, fotografija, filmska umjetnost i audio-vizuelno stvaralaštvo, interdisciplinarno umjetničko polje, digitalno stvaralaštvo i multimedija, te umjetnička interpretacija kulturnog nasljeđa.

Članom 6. Zakona o sticanju statusa samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi regulisan je status slobodnog stručnjaka u kulturi koji predviđa sljedeće: Samostalni stručnjak u kulturi je stručnjak koji samostalno, u vidu jedinog zanimanja, stvara autorska djela i obavlja istraživačke, umjetničko-saradničke, teorijsko-kritičke, edukativne, specijalističke, producentske i organizatorske poslove iz oblasti umjetnosti i kulture, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast kulture. Status samostalnog stručnjaka u kulturi može se steći za svaku djelatnost u oblasti istraživanja, prezentovanja, dokumentovanja, zaštite i promovisanja kulture (arhivska djelatnost, muzejska djelatnost, arhitektura, prevođenje književnih, stručnih i naučnih tekstova, naučnoistraživački i stručni rad u kulturi i sl.) .

Opšti i posebni uslovi za sticanje statusa slobodnog umjetnika, odnosno slobodnog stručnjaka u kulturi regulisani su članom 7., dok član 17. predviđa slučajeve u kojima prestaje status samostalnog umjetnika ili stručnjaka u kulturi (ako ispuni uslove za penziju; ako mu prestane državljanstvo ili odjavi prebivalište u Republici, danom pravosnažnosti rješenja kojim mu je to pravo prestalo, odnosno danom odjave prebivališta; ako mu je pravosnažnom sudskom odlukom izrečena mjera bezbjednosti zabrane obavljanja djelatnosti iz oblasti za koju mu je dodijeljen status, na lični zahtjev i sl.) .

Sankcije za prekršaj koji počini lice sa statusom slobodnog umjetnika ili slobodnog stručnjaka u kulturi predviđene su članom 20. i 21. ranije pomenutog Zakona.Ministarstvo prosvjete i kulture će voditi Registre samostalnih umjetnika i samostalnih stručnjaka u kulturi, a ministar će donijeti pravilnike o vođenju registra te utvrđivanja i revizije statusa samostalnog umjetnika i stručnjaka u kulturi.

Donošenje ovog Zakona od izuzetne je važnosti za razvoj kulture u Republici Srpskoj, koji ne samo da jasno definiše i štiti slobodne umjetnike i stručnjake u kulturi, nego i podstiče druge na umjetničko stvaralaštvo širom RS.

Za dodatne informcije kontaktirajte Tijanu Tatić

E-mail: [email protected]

About the author